Artritis

L'artritis reumatoide és la inflamació de l'articulació i es pot desencadenar per diferents motius. És una de les malalties més freqüents.

Afecta una o moltes articulacions, i es caracteritza per produir dolor, rigidesa, inflor i dificultats per a moure les articulacions. Quan en una persona l'artritis afecta més de quatre articulacions es diu que presenta una poliartritis.

Les artritis poden manifestar-se en persones de totes les edats, des d'infants fins a adults, però es presenta sobretot entre les dones, i sol aparèixer entre els 45 i els 55 anys.
Els factors mediambientals, com la humitat i el clima, no desencadenen l'Artritis, però poden contribuir al fet que es noti més el dolor en les articulacions danyades.
Cal tenir en comte que és diferent de l'artrosi, ja que aquesta es correspon amb un trastorn degeneratiu de l'articulació.

A les característiques de l'ozó d’oxigenació i immunoregulació, podem entendre que és capaç de promoure la regeneració de diferents tipus de teixits, per la qual cosa resulta de gran utilitat en la cicatrització de lesions de difícil curació, en ulceracions de diversos tipus, en els teixits articulars, en teixits de sosteniment, en medicina estètica, etc.

En general, però, les teràpies de Medicina Regenerativa, son una molt millor opció que la ozonoteràpia. Aquests tractaments apliquen els principis de la generació de substituts biològics per mantenir, restaurar o millorar la funció d'òrgans i teixits en el cos humà.
TANCAR
L'artritis és la inflamació d’una o diverses articulacions.

Quan en una persona l'artritis afecta més de quatre articulacions es diu que presenta una poliartritis. La poliartritis és un dels quadres clínics més importants en reumatologia, ja que es pot presentar en la majoria de malalties reumàtiques inflamatòries d'una articulació caracteritzada per dolor, limitació de moviments, inflor de les articulacions i calor local.

La inflamació de l'articulació pot ser deguda a una infecció a l’articulació, generalment per bacteris o virus, a una fractura òssia i en es artritis cròniques inflamatòries, hi ha un trastorn del sistema immunitari que produeix un manteniment de la inflamació, i probablement hi ha una predisposició genètica subjacent.

La resposta inflamatòria sorgeix amb l’objectiu defensiu d'aïllar i destruir l'agent nociu, així com reparar el teixit danyat.

Alguns tipus d'artritis poden curar-se però molts són crònics i requereixen tractaments continuats.
L'artrosi és la malaltia reumàtica més freqüent i està produïda pel desgast del cartílag.

Tot i que normalment està localitzada als genolls, al maluc, a les mans o a la columna vertebral, afecta especialment aquelles parts del cos que han d'aguantar pes.

La pot provocar el desgast o ús excessiu de l'articulació: ja sigui per activitat professional o per activitat física intensa en el cas dels esportistes d'elit o els treballadors amb moviments repetitius. També pot aparèixer quan hi ha hagut una fractura local o un traumatisme.