Serveis Externs a Clubs Esportius

Programes de nutrició i dietes personalitzades dirigit a persones que realitzen un esport d’elit o a semi-professionals de l’esport, així com joves que s'inicien en l'esport i estan en fases de creixement.

CEMU ofereix establir un marc de col·laboració entre un equip de professionals de la salut i que juntament amb els preparadors físics, donin el màxim grau de qualitat i salut per els seus jugadors

Els programes s’especifiquen i es projecten de manera personalitzada d’acord amb els requeriments de cada esportista i al moment de fer la primera visita.

Els programes combinen dieta + exercici i treballem:

- la reducció del pes corporal, o millor encara, en la pèrdua del teixit gras, alhora que es manté en òptimes condicions la massa muscular.

- l’increment de pes, però fixant la prioritat en la massa muscular.

- o l’assessorament per una nutrició adaptada a l’esport que es practica.

Aquests objectius es poden assolir en 2 o 4 mesos, treballant en equip els especialistes nutricionals amb els preparadors físics.
Una nutrició òptima és un entrenament invisible. Una bona alimentació no convertirà a un atleta mediocre en un campió, però unes males pautes de nutrició i suplementació poden convertir a un potencial campió en un atleta mediocre.
Com treballem? En una primera visita mèdica, preparació de història clínica, control analític i fisiològic, estudi de bioimpedància, control de pes, dades antropomètriques. Recomanem tenir una analítica general recent (de menys de 6 mesos).

En 7 dies entrega de pautes personalitzades de nutrició i si cal, elaboració de pautes d’exercici personalitzades consensuades amb el preparador físic.

Es realitzen controls per valorar estat físic i evolució.
Addicionalment podem demanar un estudi metabolisme basal, prova d’esforç cardiològica, i estudi metabolisme en exercici amb gasos aspirats que es pot realitzar en el nostre Laboratori de Fisiologia, amb entrega d’un informe individualitzat.
TANCAR