Artritis

L'artritis és la inflamació d'una o diverses articulacions, i es caracteritza per produir dolor, rigidesa, inflor i dificultats per moure les articulacions. Quan en una persona l'artritis afecta més de quatre articulacions es diu que presenta una poliartritis.

Les artritis poden manifestar-se en persones de totes les edats, des de nens fins a adults, encara que en general es dóna sobretot entre les dones, i sol aparèixer entre els 45 i els 55 anys.

Alguns tipus d'artritis poden curar-se però molts són crònics i requereixen tractaments continuats.
L'artritis reumatoide és la malaltia més freqüent i afecta una de cada dues-centes persones. Com ja hem dit afecta sobretot entre les dones, i sol aparèixer entre els 45 i els 55 anys.

La inflamació d'una articulació pot ser deguda a una malaltia autoimmune, que és quan el nostre propi sistema immunitari ataca per error al teixit sa; a una malaltia metabòlica com la gota, a malalties generals com la psoriàsi o a una infecció en l'articulació, generalment per bacteris o virus.
La inflamació en l'articulació es desencadena amb l'objectiu defensiu de aïllar i destruir l'agent nociu, així com reparar el teixit danyat.
Cal tenir en compte que és diferent de l'artrosi, ja que aquesta es correspon amb un trastorn degeneratiu de l'articulació.

Els factors mediambientals, com la humitat i el clima, no desencadenen l'artritis però poden contribuir a que es noti més el dolor en les articulacions danyades.

En general les teràpies de medicina regenerativa, són una bona opció per tractar-les abans d’aplicar tractaments més agressius. Aquests tractaments apliquen els principis de la generació de substituts biològics per mantenir, restaurar o millorar la funció d'òrgans i teixits en el cos humà.
TANCAR
La inflamació o edema és la forma de manifestar-se de moltes malalties.

És una resposta de l'organisme davant de qualsevol agressió del medi, lesió o invasió de bacteris que serveix per dirigir certs mecanismes de defensa cap al punt en què es localitza el malestar. Mitjançant aquest fenomen augmenta l'aportació de sang que permet que els glòbuls blancs traspassin els vasos sanguinis i es dirigeixin a la zona afectada amb més facilitat per destruir possibles microorganismes invasors.

La resposta inflamatòria sorgeix amb el fi defensiu d'aïllar i destruir l'agent nociu, així com reparar el teixit danyat.
La poliartritis és un dels quadres clínics més importants en reumatologia, ja que es pot presentar en la majoria de malalties reumàtiques inflamatòries d'una articulació i es caracteritza per la presència de dolor, limitació de moviments, inflor de les articulacions i calor local.
En biologia, un virus (del llatí virus, «toxina» o «verí») és un agent infecciós microscòpic que només pot multiplicar-se dins de les cèl·lules d'altres organismes.

Els virus infecten tots els tipus d'organismes, des d'animals i plantes, fins bacteris i arqueobacteris. Els virus són massa petits per poder ser observats amb l'ajuda d'un microscopi òptic, pel que es diu que són submicroscòpics; encara que existeixen excepcions entre els Virus nucleocitoplasmáticos d'ADN de grans dimensions, com ara el Megavirus chilensis, el qual s'aconsegueix veure a través de microscòpia òptica.
Són organismes de dimensions microscòpiques i algunes espècies requereixen grans augments per poder ser observades, que estan molt difosos per tot tipus de medis naturals, fins i tot els més extrems, com les fonts termals, els llacs salats i els ambients sense gens d'oxigen. Son unicel·lulars que clàssicament pertany al regne moneres . És el regne més primitiu de tots, i agrupa a les formes de vida més senzilles: els procariotes . El seu nom prové de les paraules gregues pro (abans) i karyos (nucli), és a dir, “abans del nucli”, referent a la falta de membrana nuclear, principal diferència amb els organismes eucariotes.

El seu estudi constitueix, avui dia, una branca independent de la biologia, la bacteriologia, de gran interès industrial i mèdic.
En alguns tipus d'artritis, com l'artritis reumatoide, el sistema immunològic confon els teixits propis del cos amb teixits estranys i respon amb la inflamació. La inflamació no es pot controlar, el que porta com a conseqüència un major dany dels teixits.

L'artritis reumatoide és un trastorn inflamatori crònic que pot afectar no només a les articulacions sinó a altres parts del cos com la pell, els ulls, els pulmons, el cor i els vasos sanguinis. Aquest dany és causat per la inflamació associada a l'artritis reumatoide. Es tracta d'un trastorn autoimmunitari.

A diferència del dany per desgast de la osteoartritis, l'artritis reumatoide afecta el revestiment de les articulacions i causa una inflor dolorosa que pot finalment causar l'erosió òssia i la deformitat de les articulacions.

Sense el tractament adequat, això pot resultar en un cicle destructiu d'inflamació i dany. El dany causat per la inflamació pot canviar els ossos i altres teixits de les articulacions en afectar la forma dels mateixos i ocasionar dolor i dificultat en fer moviments.