Prova ràpida d'antígens SARS-CoV-2

El test de detecció d'antígens SARS-CoV-2 és una prova en mostra nasofaríngia que
ens diu si una persona és portadora del virus i per tant si pot contagiar.

Detecta la proteïna del virus i és de gran ajuda per al diagnòstic ràpid de la infecció pel virus de la Corona (Covid-19).
zzzz
Compten amb la sensibilitat i l'especificitat necessaris per a una detecció ràpida de la malaltia. En tan sols 10 minuts s'obtenen els resultats.
El resultat positiu d'una prova d'antigen es considera molt exacte, però hi ha la possibilitat de tenir un fals negatiu. Si el pacient mostra símptomes, és possible que estigui infectat amb el virus però que tingui un resultat negatiu. En aquest cas, el metge podria recomanar una prova PCR per confirmar un resultat negatiu de la prova d'antigen.
TANCAR