COVID-19 i símptomes persistents

Està provat que fins a un 20% aproximadament de les persones que han passat la COVID-19 presenten símptomes persistents durant bastants mesos posteriors a la malaltia, quan normalment haurien de desaparèixer al cap de 10-15 dies.
Es pot donar en pacients de qualsevol edat, inclosos joves sans o esportistes professionals, i fins i tot apareixen tot i haver patit quadres moderats o lleus.

A CEMU fem un tractament empíric amb ozó a la sang per donar energia a les cèl·lules de forma indirecta i modular la resposta del sistema immunitari.
Per normal general prescrivim un cicle de 4-6 sessions i valorem posteriorment si cal fer-ne alguna més.
També posem vitamines com la B1, que ajuda molt a la recuperació i la regeneració de la neurona. I com que entenem que els símptomes de la COVID-19 persistent tenen a veure amb l’alteració de la transmissió neuronal, creiem que aquesta vitamina pot ser una gran ajuda.

TANCAR