COVID-19 i símptomes persistents

Has passat la COVID-19 i continues tenint símptomes?

La COVID persistent és una malaltia que pateixen algunes persones que han passat la COVID-19 i mantenen símptomes crònics.
Una malaltia vírica hauria de donar símptomes en el moment que tens la malaltia, però després s’hauria de curar i l’organisme posteriorment hauria de tornar a la normalitat. Tot i així hi ha gent que no aconsegueix aquesta normalitat en la seva salut. Són aquests els que diem que pateixen COVID persistent.

Tots els símptomes que es produeixen, com problemes respiratoris, fatiga extrema, ansietat o insomni, entre d'altres, es presenten per la pròpia lesió generada pel virus i pel desgast fisiològic. En aquest context l'ozonoteràpia és capaç d'ajudar i millorar la major part de les seqüeles de la COVID-19, així com ajudar a la recuperació de l'estat general de l'organisme.
Està provat que fins a un 20% aproximadament de les persones que han passat la COVID-19 presenten símptomes persistents durant bastants mesos posteriors a la malaltia, quan normalment haurien de desaparèixer al cap de 10-15 dies.
Es pot donar en pacients de qualsevol edat, inclosos joves sans o esportistes professionals, i fins i tot apareixen tot i haver patit quadres moderats o lleus.

A CEMU fem un tractament empíric amb ozó a la sang per donar energia a les cèl·lules de forma indirecta i modular la resposta del sistema immunitari.
Per normal general prescrivim un cicle de 4-6 sessions i valorem posteriorment si cal fer-ne alguna mes.
També posem vitamines com la B1, que ajuda molt a la recuperació i la regeneració de la neurona. I com que entenem que els símptomes de la COVID persistent tenen a veure amb l’alteració de la transmissió neuronal, creiem que aquesta vitamina pot ser una gran ajuda.

TANCAR