Control de pes

Un tractament mèdic per aprimar és el primer pas per abordar el canvi a la nostra vida: per rebaixar pes i sobretot per trobar el millor equilibri de la nostra salut.

No existeixen solucions iguals per a tothom. El més important de tot, com en qualsevol tractament en medicina, és una estricta indicació i una personalització absoluta de l’estratègia a seguir en cada cas.

En la nostra opinió, un tractament mèdic per aprimar-nos ha de complir uns requisits que facin fàcil arribar a l'objectiu desitjat.
Si volem tenir èxit en una dieta d'aprimament hem d'abordar dos punts clau: no passar gana i gaudir dels aliments programats en la pauta dietètica.
La nostra experiència ens indica que hi ha una major efectivitat quan el tractament per baixar pes es realitza sota control mèdic nutricional.

És imprescindible un estudi previ nutricional i clínic complet amb una història clínica acurada, analítica, amb exploració, estudi de les dades antropomètriques etc. Només després d’aquest estudi podrem determinar el protocol d’actuació.

Per confeccionar-lo tindrem en compte:
• L’edat, gènere, estat de salut, complexió corporal, antecedents genètics...
• L’activitat quotidiana: si estem moltes hores asseguts o dempeus, si fem exercici físic o no, l'horari d’aquestes activitats, etc.
• El metabolisme: no tots cremem calories al mateix ritme. S’han de calcular les que consumeix el cos i segons això s’han d’anar adaptant els hàbits nutricionals en funció de l’objectiu que tinguem en cada moment.
TANCAR
En la nostra opinió, un tractament mèdic per aprimar-nos ha de complir uns requisits clars:
- Durar poc temps.
- No passar gana.
- Sentir-se perfectament bé.
- Obtenir resultats clars des del primer dia.
- Aprendre a menjar.
- No recuperar el pes després de la dieta.
- I per fer-ho de manera fàcil, ser alhora molt estrictes, estar ben mentalitzats que volem realment fer un canvi i estar supervisats durant tot el procés per un metge o metgessa amb experiència.

El principi bàsic d’un tractament consisteix a augmentar el percentatge de proteïnes i complements alimentaris com les vitamines i els minerals omega-3 o omega-6, que són indispensables per a la vida, i rebaixar temporalment la ingesta d’hidrats de carboni (glúcids) i de greixos (lípids), que són els causants de l’augment de pes. A partir d’aquí, s’inicia el tractament d’aprimar, però perdent només greix i no massa muscular.