Procediments

A CEMU només utilitzem tècniques on el tractament és autòleg, el que significa que només s’utilitzen cèl·lules del propi pacient. El principal avantatge és no tenir cap rebuig, ni cap efecte secundari. Per això el tractament és més eficaç i segur en la regeneració de teixits, ja que les cèl·lules no pateixen cap alteració.

Les nostres investigacions han demostrat que els mètodes i tecnologies utilitzades emprant una mínima manipulació, mantenen la identitat d'origen de les cèl·lules, i s’ha confirmat una major eficàcia terapèutica i capacitat regenerativa.
El millor grau d’eficàcia i seguretat dels nostres tractaments és l'extrema mínima manipulació de cèl·lules des de la seva obtenció fins a la seva administració o implant.
És imprescindible una primera consulta mèdica de diagnòstic per valorar amb precisió el cas. Un cop estudiat cada cas concret, es proposarà un pla de tractament individualitzat sobre el qual s'informarà sobre els riscos i beneficis del dit tractament.

L'obtenció de cèl·lules de sang perifèrica es du a terme mitjançant una simple extracció de sang, que posteriorment serà processada i de la que se'n obtindran les cèl·lules.


Les cèl·lules autòlogues s'implantaran en les zones afectades o lesionades a través de diferents mètodes i tècniques, sempre en el mateix acte clínic i depenent de la patologia que s'estigui tractant en cada cas i el grau d'afectació.

És un acte mèdic que dura una hora aproximadament i en acabar el pacient pot continuar fent pràcticament la seva vida normal.
TANCAR
Cèl·lules o teixits d'un mateix individu; un trasplantament autòleg consisteix en un mateix individu com a donant i com a receptor