Procediments

A CEMU només utilitzem tècniques on el tractament és autòleg, el que significa que només s’utilitzen productes de a sang del propi pacient. El principal avantatge és que no tenim cap rebuig, ni cap efecte secundari. Per això mateix el tractament és més eficaç i segur en la regeneració de teixits, ja que les cèl·lules no han patit cap manipulació i no han sofert cap alteració.

Les nostres investigacions han constatat que els mètodes i tecnologies utilitzades emprant una mínima manipulació, mantenen la identitat d'origen de les cèl·lules, i ens mostren una major eficàcia terapèutica i capacitat regenerativa.
El millor grau d’eficàcia i seguretat dels nostres tractaments és l'extrema mínima manipulació de cèl·lules des de la seva obtenció fins a la seva administració o implant.
És imprescindible una primera consulta mèdica de diagnòstic per valorar amb precisió el cas. Un cop estudiat cada cas concret, es proposarà un pla de tractament individualitzat sobre el qual s'informarà sobre els riscos i beneficis del tractament escollit.

L'obtenció de les diferents cèl·lules de sang perifèrica es du a terme mitjançant una simple extracció de sang, que posteriorment serà processada i de la que se'n obtindran les fraccions necessàries pel tractament.


Les cèl·lules autòlogues s'implantaran en les zones afectades o lesionades a través de diferents mètodes i tècniques, sempre en el mateix acte clínic i depenent de la patologia que s'estigui tractant en cada cas i el grau d'afectació.

És un acte mèdic que dura una hora aproximadament i en acabar el pacient pot continuar fent pràcticament la seva vida normal.
TANCAR
Cèl·lules o teixits d'un mateix individu; un trasplantament autòleg consisteix en un mateix individu com a donant i com a receptor