Procediments

El millor grau d’eficàcia i seguretat dels nostres tractaments és l'extrema mínima manipulació de cèl·lules des de la seva obtenció fins a la seva administració o implant.
És imprescindible una primera consulta mèdica de diagnòstic per valorar amb precisió el cas. Un cop estudiat cada cas concret, es proposarà un pla de tractament individualitzat sobre el qual s'informarà sobre els riscos i beneficis del tractament escollit.

L'obtenció de les diferents cèl·lules de sang perifèrica es du a terme mitjançant una simple extracció de sang, que posteriorment serà processada i de la que se'n obtindran les fraccions necessàries pel tractament.


Les cèl·lules autòlogues s'implantaran en les zones afectades o lesionades a través de diferents mètodes i tècniques, sempre en el mateix acte clínic i depenent de la patologia que s'estigui tractant en cada cas i el grau d'afectació.

És un acte mèdic que dura una hora aproximadament i en acabar el pacient pot continuar fent pràcticament la seva vida normal.
TANCAR
Cèl·lules o teixits d'un mateix individu; un trasplantament autòleg consisteix en un mateix individu com a donant i com a receptor