Lumbàlgies i mal d'esquena

El mal d'esquena és, probablement, la patologia més freqüent que pateix l'ésser humà.

En realitat no sabem quin és l'origen real del mal d'esquena, des d'una simple sobrecàrrega muscular fins a una hèrnia discal. Els estudis científics demostren, però, que s'origina per un mecanisme neurològic on s'activen nervis que transmeten la sensació de dolor al cervell cosa que provoca la contractura i la inflamació muscular com a mecanismes de defensa. Així doncs el diagnòstic és bàsicament clínic i tan sols en algunes ocasions, en contra del que habitualment es creu, ens poden ajudar les proves d'imatge com Rx, TAC o RM.
L'evolució ens ha permès adquirir una posició erèctil i caminar dempeus, però ha deixat la columna lumbar com una de les zones més desprotegides i vulnerables de la nostra anatomia, a canvi de dotar-la d'una extraordinària mobilitat en totes les direccions de l'espai.
La conseqüència del desconeixement de l'origen del dolor és el que afavoreix la gran quantitat d'enfocaments terapèutics dispars que s'apliquen en aquesta patologia com són massatges, acupuntura, osteopatia, fàrmacs antiinflamatoris, cirurgia, rehabilitació, ozó, etc.

Encara que sembli obvi que davant una hèrnia discal la millor solució és la seva extirpació quirúrgica, els freqüents fracassos de la cirurgia lumbar ens ha anat portant a solucions cada vegada més conservadores.

El mal d'esquena pot tractar-se a partir de diferents tècniques, però cada vegada més s’implanten els tractament conservadors que es combinen amb plasma ric en plaquetes o bé amb cèl·lules mare. Aquest sembla ser el futur immediat del seu definitiu tractament.

També hi ha noves teràpies que actualment ja apliquem, com és la teràpia ambulatòria, que combina la infiltració de gas d’ozó dins la musculatura paravertebral, o bé, si l’origen del dolor sembla que vingui del disc i no hi ha hèrnia discal es pot ’infiltrar ozó i/o PRP dins el disc per aconseguir-ne una regeneració, en un acte quirúrgic molt senzill i ràpid (discolisis).
TANCAR
El mal d'esquena és una patologia molt freqüent en la població, habitualment d'origen desconegut, que el diagnòstic és bàsicament clínic i no basat en proves d'imatge i que pot tractar-se a partir de diferents tècniques, encara que cada vegada més s’implanten els tractament conservadors que es combinen amb Plasma Ric en Plaquetes o bé amb cèl·lules mare, aquest sembla ser el futur immediat del seu definitiu tractament.
La lumbàlgia es pot presentar en forma d’episodis aguts (lumbàlgia aguda o lumbago), de pocs dies de durada, que poden ser molt dolorosos, però que no comporten gravetat i s’agreuja durant el repòs i de nit.
En altres ocasions els símptomes són persistents en el temps. Si la seva durada és superior als 3 mesos es parla de lumbàlgia crònica. El dolor pot ser de menor intensitat, però el fet que sigui crònic pot limitar molt les activitats de la vida diària.
La conseqüència del desconeixement de l'origen del dolor és el que afavoreix la gran quantitat d'enfocaments terapèutics dispars que s'apliquen en aquesta patologia.
Una hèrnia discal provoca dolor a la zona lumbar. Fa mal per inflamació el periosti de les vèrtebres, les articulacions, la duramàter, l'anell fibrós, el lligament vertebral longitudinal posterior i els músculs lumbars de la columna.
Una contractura muscular és una contracció continuada i involuntària del múscul o algunes de les seves fibres que apareix al realitzar un esforç. Es manifesta com una inflor de la zona, que implica dolor i alteració del normal funcionament del múscul.