PCR

La PCR, sigles en anglès de 'Reacció en Cadena de la Polimerasa', és una prova de diagnòstic que permet detectar un fragment de material genètic d'un patogen, que en el cas del coronavirus és una molècula d'ARN.

Es realitza amb una mostra del nas i la gola, que el professional sanitari extreu amb l’ajuda d’un bastonet.
zzzz
La PCR és una prova que té unes característiques bàsiques: alta especificitat; alta sensibilitat, i precocitat perquè es detecta virus en les primeres fases de la infecció respiratòria.
Si després de l'anàlisi en un laboratori de microbiologia la PCR surt positiva, permet identificar i aïllar les persones contagiades per tal de frenar l'expansió del virus al nostre entorn. Si la tècnica de PCR no detecta el material genètic de virus, la persona no estaria infectada.

TANCAR