Tipus de tractaments

La medicina regenerativa ja és una realitat mèdica tot i que la majoria de la gent la percep com una eina del futur. Un important nombre de tractaments ja estan disponibles al mercat sanitari i han estat prèviament clínicament provats.

Les teràpies que s’utilitzen amb més èxit son les del plasma autòleg i les seves fraccions, components o derivats, dintre dels quals trobem les plaquetes, les citocines o les cèl·lules mare.
A CEMU estudiem meticulosament quina és la millor opció terapèutica per a cada cas, i aquest és el principal factor d'èxit del tractament.
Quan separem les plaquetes i les activem perquè alliberin les citocines i/o els factors de creixement, el tractament és conegut amb el nom de Factors de Creixement Plaquetar o PRP - PLASMA RIC EN PLAQUETES.

Després d’anys d’estudis i investigacions, hem aconseguit fer un pas més i hem pogut crear un SÈRUM RIC EN CITOCINES, més concentrat i sense la presencia de cèl·lules.
L’alta concentració de citocines fa que tinguem un tractament amb un grau més potent de curació per a aquells casos en què el teixit està en pitjors condicions.

I amb la investigació bàsica i clínica realitzada durant els darrers anys sobre les CÈL·LULES MARE ha originat una revolució en la teràpies regeneratives, i ha proporcionat la possibilitat de generar múltiples tipus de cèl·lules terapèuticament útils, per restaurar l'estructura i funció de teixits que no es regeneren de forma natural.

Quan la fase de la malaltia és molt incipient, una teràpia alternativa és la BIOESTIMULACIÓ IMMUNOLÒGICA LOCAL, que és un tractament poc invasiu, apropiat per optimitzar i equilibrar el sistema immunològic, sense risc i amb molta eficàcia.
TANCAR
Un preparat autòleg  es refereix a un preparat obtingut de la sang del propi pacient.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, classifica el 'plasma autòleg i les seves fraccions, components o derivats com medicament d'ús humà, i, el fet d'obtenir-lo mitjançant una tècnica o una altra, no canvia la seva consideració com a tal medicament d'ús humà.
Les plaquetes són orgànuls que tenim tots a la nostra sang, i que juguen un paper primordial en la reparació i regeneració natural dels teixits lesionats, en contenir grànuls plens de substàncies químiques que, quan s'alliberen, dirigeixen la complexa cascada d'estímuls que mobilitzaran la resposta reparadora i el teixit lesionat s'acabarà curant.
Les cèl·lules mare són la matèria primera del cos; a partir d'elles es generen totes les altres cèl·lules amb funcions especialitzades. Sota les condicions adequades en el cos o en un laboratori, les cèl·lules mare es divideixen per formar més cèl·lules anomenades cèl·lules filles.

Aquestes cèl·lules filles es converteixen en noves cèl·lules mare (autorenovació) o en cèl·lules especialitzades (diferenciació) amb una funció més específica, com cèl·lules sanguínies, cèl·lules cerebrals, cèl·lules del múscul cardíac o cèl·lules òssies. Cap altra cèl·lula del cos té la capacitat natural de generar nous tipus de cèl·lules.
Els factors de creixement són un conjunt de substàncies, la majoria de naturalesa proteica, que juntament amb les hormones i els neurotransmissors tenen una funció clau en la comunicació cel·lular, que promouen el desenvolupament dels teixits.

El plasma ric en plaquetes (PRP) s’obté de la sang del mateix pacient després de concentrar i trencar les plaquetes sanguínies, desprenent així els factors de creixement que aquestes plaquetes contenen.

La funció dels factors de creixement no només és la d'estimular la proliferació cel·lular mitjançant la regulació del cicle cel·lular iniciant la mitosi, sinó també mantenir la supervivència cel·lular, estimular la migració cel·lular, la diferenciació cel·lular i fins i tot l'apoptosi.
És un tractament que s'aplica directa i localment a la zona danyada. Utilitzant aquest mecanisme natural de l'organisme, els bio estimuladors són capaços de desencadenar una resposta aguda per equilibrar el nivell sistèmic mitjançant l'estímul hipofisiari. A tot aquest procés l'anomenem bio estimulació. La resposta que es genera amb aquest tractament li confereix una notable innocuïtat.
Les citocines són un tipus de molècules senyalitzadores que són utilitzades àmpliament en la comunicació cel·lular.

Són capaces de comunicar-se entre si un cop s'han activat.

El terme citocina agrupa una gran i diversa família de reguladors polipeptídics produïts àmpliament arreu del cos. Són proteïnes, pèptids o glicoproteïnes.