Test serològic ràpid

Es tracta d’una prova que permet la detecció d’anticossos contra el virus SARS-CoV-2 a la sang. És a dir, confirma la resposta del sistema immunitari contra el virus.

Es fa servir per avaluar l’estat immunitari de la persona que se'l fa o de determinats col·lectius, com grups de treballadors, artistes o mestres i com a complement de la PCR en alguns casos. Es realitza amb una mostra de sang, que el professional sanitari extreu.
zzzz
El test detecta en només 15 minuts pacients portadors asimptomàtics o que ja han passat la malaltia.
Un resultat positiu vol dir que s'ha tingut contacte en algun moment amb el virus de la COVID-19 i que l'organisme ha generat anticossos per defensar-se davant la malaltia. Tot i així, s’han de seguir les mesures de prevenció perquè encara que s'hagi passat el virus es pot seguir sent un vector de transmissió.

Davant d'un resultat negatiu, el professional sanitari ha de valorar si cal confirmar-lo amb la realització de la PCR en funció del pacient.
TANCAR