NEWSLETTER #8      ANY 2015
 
 
     
  Zones del cos tractades habitualment amb Làser Mèdic IPL  
  Mides de les zones de tractament: DONA  
     
 
 
     
Tractaments realitzats per la Dra. M. Àngela Font – Col·legiat n. 20557 – Es fan pressupostos a mida – Visita d’informació gratuïta, demana hora.
     
     
  Mides de les zones de tractament: HOME  
     
 
 
     
Tractaments realitzats per la Dra. M. Àngela Font – Col·legiat n. 20557 – Es fan pressupostos a mida – Visita d’informació gratuïta, demana hora.
     
 
 
www.cemu.cat  info@cemu.cat
tel. 937 885 395   mςb. 637 474 498   mςb. 663 177 417
Pl. Compte Guifré, 1
local 3 - Vapor Gran   08221 Terrassa
n. sanitat ED8689599
 
 
Llavi superior..............20€
Patilles ...................30€
Barbeta ....................25€
Entrecella .................20€
Dits peus ..................30€
Aureola ....................25€
Lνnia alba .................50€
Avantbraη....................75€
Engonals (biquini) ..........50€
Engonals (complertes)........80€
Aixelles ....................50€
Natges ......................60€
Facial (complert) ...........75€
Mitjes cames ...................................120€ 
Mitjes cames + Aixelles + Engonals (biquini) ...150€
Aixelles + Engonals (complertes) ...............100€ 
Aixelles + Engonals (biquini) ...................85€
Engonals (biquini)+Lνnia alba ..................120€
Cames senceres ........................................195€
Cames senceres + Aixelles + Engonals (biquini) ........255€
Cames senceres + Aixelles + Engonals (complertes) .....275€
Llavi superior ............30€
Barbeta ...................45€
Galta superior ............45€
Darrera el coll ...........50€
Davant el coll ............45€
Orelles ...................45€
Entrecella ................30€
Aixelles ..................55€
Engonals (senzills) .......65€
Barbeta+davant coll .......65€
Espatlles .................80€
Natges ....................80€
Facial (complert) .........90€
Pit ..........................95€
Abdominals ...................95€
Braηos (sup o inf9) ..........95€
Cames (sup o inf) ...........140€
Engonals (complerts) ........110€
Esquena (sup o inf) .........120€
Zona lumbar .................110€
Braηos (complert) ...........................160€
Esquena (complerta) .........................210€
Cames senceres ..............................240€
Pit i abdominals ............................175€
Braηos (complert) i aixelles ................195€
Cames (complertes) + engonals (senzills) ....300€