Què son els estats depressius

Segons l'OMS (Organització Mundial de la Salut) la depressió és un trastorn mental freqüent, que es caracteritza per la presència de tristesa, pèrdua d'interès o plaer, sentiments de culpa o falta d'autoestima, trastorns del son o de la gana, sensació de cansament i falta de concentració.

La depressió és una malaltia que provoca una alta discapacitat i un fort impacte social. Qui la pateix és víctima d'una forta estigmatització, cosa que fa que, fins i tot en els països desenvolupats, més de la meitat de les persones que la tenen no siguin diagnosticades ni tractades.

Pot no haver cap motiu aparent i tenir un estat d’ànim deprimit, estar trist o no poder afrontar el dia a dia amb normalitat. És normal que entrem en un estat de tristesa molt gran amb la mort d’una persona estimada, amb els contratemps que poden portar les relacions a la feina, etc. Però moltes vegades, sense poder-ho explicar i sense problemes que ho desencadenin, entrem en un estat de depressió igualment. 

Això és així perquè moltes vegades no són els sentiments els que desenvolupen aquest trastorn, sinó la inflamació de les neurones per diverses causes,fins i tot degut a qualsevol procés infecciós o víric.

Els símptomes de la depressió poden variar d'una persona a una altra. Els més freqüents són el baix estat d'ànim, tristesa o sentiments de desesperança i la pèrdua d'interès per les activitats de les quals abans es gaudia.Amb freqüència el malalt presenta símptomes de irritabilitat, cansament, falta de concentració i de memòria, sentiments de inutilitat i de culpabilitat, pensaments negatius i desitjos suïcides.

L’augment de l’ansietat pot comportar símptomes físics com dolor, palpitacions cardíaques o molèsties abdominals.

La depressió pot arribar a fer-se crònica i dificultar sensiblement l'acompliment en el treball o l'escola i la capacitat per afrontar la vida diària. La depressió és una malaltia greu i cruel, que no es veu, però que és capaç d’invalidar més que qualsevol malaltia física i que normalment l’entorn familiar i social del pacient no aconsegueix entendre.

La prevalença en la nostra població ronda el 30 per cent en les dones i el 15 per cent en els homes i val a dir que els fàrmacs que complementen la serotonina son, en general, efectius encara que no curen el sistema nerviós.

El nostre punt de vista és que per curar-la no tant sols hem de complementar els nivells de serotonina, si no que és necessari intentar reduir la probable inflamació existent al entorn de les neurones afectades.

 

 

Pl. Comte Guifré, núm. 1, local 3 Vapor Gran | 08221 | TERRASSA
Tel. 937 885 395 | Mòb. 663 177 417 | info@cemu.cat
Web Mèdic Acreditat. Veure més informació
nº Sanitat: ED8689599 |
Avís Legal
Avís Legal

La present informació i avís (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei d'accés i utilització del Web www.cemu.cat

CEMU Centre Mèdic Utset, com a responsable de la web informa que té el seu domicili social a Pl. Compte Guifré, n. 1, local 3; amb CIF número B64524309 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 39563, Foli 207, Full B350570.

La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació plena de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CEMU Centre Mèdic Utset en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a la web. CEMU Centre Mèdic Utset es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Aquests continguts han de ser usats de forma correcta i licita per l'usuari i, en particular resta obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita. No podran utilitzar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

Aquesta web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals CEMU Centre Mèdic Utset no té cap control, no assumint cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s'inclogui o s'ofereixi.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta Web, o a altres pertanyents a tercers els links podrà trobar dins d'aquesta Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal. Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l'autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

L'usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic i es s'abstindrà d'utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers.

CEMU Centre Mèdic Utset es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.

De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 de 13 de desembre, li comuniquem que la finalitat d'aquest lloc web no és la recollida de dades dels usuaris. No obstant l'anterior procedeix a la recollida de dades personals mitjançant formularis per prestar determinats serveis com contactar, respondre a una consulta o enviament de documentació. L'informem així mateix que l'usuari pot en qualsevol moment exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb relació a les seves dades personals si fos el cas o bé realitzant un escrit a aquest efecte i remetent-lo a info@cemu.cat o a l'adreça postal de la nostra entitat.
| Política de privadesa | Data Actualització: 18-07-2019