Assessorament integral i millora estat físic per esportistes

És necessari oferir una visió global en les teràpies i tractaments per els esportistes.

Està absolutament provat que menjar bé ajuda a rendir més. La nutrició esportiva s'aplica de forma molt específica segons el tipus d'esport a practicar ja que s'ha de reforçar la ingesta d'uns aliments o altres depenent d'objectius finals: en els esports que requereixen una resistència prolongada, s'han d'afavorir aliments que desenvolupin l'esforç energètic prolongat (ciclisme, marató ...) i en canvi en altres tipus d'esport hem d'afavorir la massa muscular (halterofília, fitness ...).

En el cos humà es produeixen una sèrie de mecanismes i enllaços per emmagatzemar energia. Aquesta és l'única font que empra el cos per a l'execució de l'exercici i es gestiona l'energia emmagatzemada segons la demanda de treball físic que s'efectuï.
Un ciclista professional pot arribar a consumir 6500 calories al dia i un corredor de marató pot arribar a les 3000. En aquestes circumstàncies, és necessari crear una dieta específica per a cada esport i esportista, i requereixen, a més, l'ús d'aliments especials que proporcionin una ràpida alliberament d'energia, com barres energètiques o begudes isotòniques.

Tot això es complica més encara en els esports d'equip, en els quals varia molt la posició en el terreny de joc de cada jugador, on les seves necessitats fisiològiques i el seu consum d'energia és diferent.

També s'han de vigilar i fer canvis en la dieta dels esportistes en els dies previs a una competició, o en el menjar abans i després de l'esdeveniment. És important no perdre de vista els nivells d'aigua, vitamines, minerals i aplicar, si és necessari, l'ús de suplements proteics que tenen una gran influència en el desenvolupament de l'exercici.
Ja sigui en el camp de la nutrició esportiva, del metabolisme o en el correcte tractament de lesions esportives, cal trobar l'optimització global en el rendiment dels qui practiquen esports habitualment, i especialment els esportistes que ho fan de forma intensa.
El nostre Laboratori de Fisiologia, té com a objectiu la realització de proves funcionals que valorin les diferents capacitats de cada persona i detectin possibles anomalies que en condicions normals poden passar inadvertides. Les proves més importants són els estudis metabòlics, bàsics per determinar el tipus de dieta, les proves d'esforç, per determinar patologies desconegudes, i poder crear un pla d'entrenament adequat, estudis de composició corporal i estudis d'edat pulmonar. Amb aquests paràmetres es pot valorar un entrenament específic que aconsegueixi rendiments més adequats a la tipologia de l'esportista.

Malgrat totes les cures que puguem tenir en practicar un esport, poden provocar lesions involuntàriament que poden afectar (i afecten de fet) a la nostra vida com a esportistes professionals o grans amants de l'esport amateur. Les teràpies que s’utilitzen amb més èxit son les del plasma autòleg i les seves fraccions, components o derivats, dintre dels quals trobem les plaquetes, les citocines o les cèl·lules mare. Totes elles són tècniques reparadores de les fibres lesionades en un curt termini de temps i obtenint òptims resultats . Si la lesió no aconsella aquestes infiltracions, es poden aplicar tractaments de Ozonoteràpia, ja sigui localment en la lesió o bé a nivell sanguini (autohemoteràpia) que produeix efecte revitalitzant, oxigenant i antiinflamatori i millora ostensiblement el rendiment general del nostre organisme. Quan la lesió és menor o incipient, es pot tractar amb bioestimulació immunològica local, per estimular el sistema immunològic sense risc i amb molta eficàcia.
TANCAR
Les plaquetes són orgànuls que tenim tots a la nostra sang, i que juguen un paper primordial en la reparació i regeneració natural dels teixits lesionats, en contenir grànuls plens de substàncies químiques que, quan s'alliberen, dirigeixen la complexa cascada d'estímuls que mobilitzaran la resposta reparadora i el teixit lesionat s'acabarà curant.
L'ozonoteràpia és la tècnica que utilitza l'ozó com agent terapèutic, es a dir com a un medicament, degut a la seva alta capacitat oxidant i de cicatrització, o bé com a mitjà d'activació de certes proteïnes (IFN-β, TGF-β) i cèl·lules del sistema immunitari sanguini.
És un tractament que s'aplica directa i localment a la zona danyada. Utilitzant aquest mecanisme natural de l'organisme, els bio estimuladors són capaços de desencadenar una resposta aguda per equilibrar el nivell sistèmic mitjançant l'estímul hipofisiari. A tot aquest procés l'anomenem bio estimulació. La resposta que es genera amb aquest tractament li confereix una notable innocuïtat.
Les citocines són un tipus de molècules senyalitzadores que són utilitzades àmpliament en la comunicació cel·lular.

Són capaces de comunicar-se entre si un cop s'han activat.

El terme citocina agrupa una gran i diversa família de reguladors polipeptídics produïts àmpliament arreu del cos. Són proteïnes, pèptids o glicoproteïnes.
Les cèl·lules mare són la matèria primera del cos; a partir d'elles es generen totes les altres cèl·lules amb funcions especialitzades. Sota les condicions adequades en el cos o en un laboratori, les cèl·lules mare es divideixen per formar més cèl·lules anomenades cèl·lules filles.

Aquestes cèl·lules filles es converteixen en noves cèl·lules mare (autorenovació) o en cèl·lules especialitzades (diferenciació) amb una funció més específica, com cèl·lules sanguínies, cèl·lules cerebrals, cèl·lules del múscul cardíac o cèl·lules òssies. Cap altra cèl·lula del cos té la capacitat natural de generar nous tipus de cèl·lules.