Radicals Lliures: oxidació

És sorprenent que, al final, els nostres avis tinguessin raó quan deien que tenien les articulacions oxidades: resulta que ens oxidem com vulgars metalls, no arribem ni a metalls preciosos!!!, Però d’un temps a ara es fa difícil fullejar qualsevol revista de moda, bellesa, divulgació o tafaneria sense trobar alguna referència als arxifamosos radicals lliures.

A pesar que tot el món els coneix perfectament i, a més, pot aconsellar-nos la forma més eficaç d’eliminar-los, el tema és molt més complex del que sembla. És l’efecte de la publicitat: de sobte moltes marques de cosmètica, revistes de bellesa o consellers de salut han trobat en aquestes substàncies, desconegudes per a l’opinió pública, un nou concepte susceptible de ser explotat comercialment i sense enganyar a ningú.

Però per a parlar de Radicals Lliures de debò hem de ser rigorosos i didàctics alhora.

Una de les formes d’obtenir energia per part de les nostres cèl·lules, la base de la nostra estructura física, és a partir de la combustió del sucre que ingerim amb els aliments i així obtenim una espècie de “benzina cel·lular” que es coneix com ATP. Si la combustió és amb oxigen, per cada molècula de glucosa obtenim 36 ATPs, però sense oxigen nomes obtenim 2 ATP’s, per això preferim utilitzar la via de l’oxigen. Aquí és on comencen els problemes, aquest sistema deixa uns materials de deixalla, els Radicals Lliures, altament tòxics per a altres funcions de la pròpia cèl·lula, tan tòxics que poden arribar a matar-la. Naturalment les nostres cèl·lules, que viuen des de fa milers d’anys, han desenvolupat mecanismes per a eliminar-los o reutilitzar-los; llavors, es preguntaran, on està el problema?

Resulta que la gran evolució del segle XX ens ha demostrat que l’envelliment no és un fenomen inalterable i els científics han començat a estudiar quines són les causes d’aquest procés. Una de les teories de l’envelliment més acceptades, no la única, és la que defensa que els Radicals Lliures s’acumulen en la cèl·lula i aquesta mort precoçment intoxicada. ¡¡Caram!! això significa que si puc desintoxicar les meves cèl·lules, viuran més temps i jo amb elles! Aquesta és la base de la nova medicina del segle XXI, la Medicina Antienvelliment o Antiaging, una especialitat mèdica que ens ajuda a conèixer i combatre els processos que ens fan envellir.

És difícil transmetre el joc d’equilibris que es mantenen entre les cèl·lules i el seu entorn, però en totes les situacions estables han d’existir dos platerets en la bàscula, en un d’ells estan els processos oxidants, promotors de Radicals, com per exemple l’exercici massa intens, els menjars copiosos, l’estrès, les malalties en general, el tabac o la pol·lució i en l’altre els antioxidants, mitjans de defensa contra ells i que podem agrupar en dos nivells principals, interns, que alhora es divideixen en intracel·lulars i extracel·lulars, i externs, que adquirim amb el menjar. De bon tros els més importants i eficaços són els intracel·lulars, substàncies enzimàtiques de la pròpia cèl·lula que s’encarreguen de la seva neutralització. Però en cas que se’ns escapin alguns a l’exterior actuen els sistemes extracel·lulars tipus àcid úric, ferritina i els externs tipus vitamina E, vitamina C o alguns aminoàcids com la cisteïna o la metionina presents en molts aliments.

Mentre el nostre cos es manté jove i ufanós mantenir aquest equilibri és senzill, però quan les nostres funcions comencen a decaure la capacitat de neutralització, d’una banda, disminueix i la capacitat d’oxidació, per contra, augmenta. Així, progressivament, anem trencant aquest important i delicat sistema d’equilibri i anem entrant en un període de decadència anomenat vellesa.

No es vagin a creure que amb un parell de pastanagues, una fruita i una copa de vi aconseguirem l’eterna joventut. Cada cas és un món i per això necessitem experts que ens assessorin personalment sobre cadascun dels nostres hàbits de vida i disposarem així de l’oportunitat d’escollir el millor si ens apeteix, al cap i a la fi el coneixement solament ens fa més lliures per a escollir la nostra opció, però no s’equivoquin!

 

 

Pl. Comte Guifré, núm. 1, local 3 Vapor Gran | 08221 | TERRASSA
Tel. 937 885 395 | Mòb. 663 177 417 | info@cemu.cat
Web Mèdic Acreditat. Veure més informació
nº Sanitat: ED8689599 |
Avís Legal
Avís Legal

La present informació i avís (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei d'accés i utilització del Web www.cemu.cat

CEMU Centre Mèdic Utset, com a responsable de la web informa que té el seu domicili social a Pl. Compte Guifré, n. 1, local 3; amb CIF número B64524309 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 39563, Foli 207, Full B350570.

La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació plena de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CEMU Centre Mèdic Utset en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a la web. CEMU Centre Mèdic Utset es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Aquests continguts han de ser usats de forma correcta i licita per l'usuari i, en particular resta obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita. No podran utilitzar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

Aquesta web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals CEMU Centre Mèdic Utset no té cap control, no assumint cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s'inclogui o s'ofereixi.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta Web, o a altres pertanyents a tercers els links podrà trobar dins d'aquesta Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal. Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l'autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

L'usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic i es s'abstindrà d'utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers.

CEMU Centre Mèdic Utset es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.

De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 de 13 de desembre, li comuniquem que la finalitat d'aquest lloc web no és la recollida de dades dels usuaris. No obstant l'anterior procedeix a la recollida de dades personals mitjançant formularis per prestar determinats serveis com contactar, respondre a una consulta o enviament de documentació. L'informem així mateix que l'usuari pot en qualsevol moment exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb relació a les seves dades personals si fos el cas o bé realitzant un escrit a aquest efecte i remetent-lo a info@cemu.cat o a l'adreça postal de la nostra entitat.
| Política de privadesa | Data Actualització: 18-03-2019
Genoma de l'Homo sapiens, és a dir, la seqüència d'ADN continguda en 23 parells de cromosomes en el nucli de cada cèl·lula humana diploide.

La seqüència d'ADN que conforma el genoma humà conté codificada la informació necessària per a l'expressió, altament coordinada i adaptable a l'ambient, del proteoma humà, és a dir, del conjunt de proteïnes de l'ésser humà.

Les proteïnes, i no l'ADN, són les biomolècules efectores; organitzant-se en enormes xarxes funcionals d'interaccions. En definitiva, el proteoma fonamenta la particular morfologia i funcionalitat de cada cèl·lula. Així mateix, l'organització estructural i funcional de les diferents cèl·lules conforma cada teixit i cada òrgan i, finalment l'organisme viu en el seu conjunt. Així, el genoma humà conté la informació necessària per al desenvolupament bàsic d'un ésser humà complet.
El Tractament Hormonal Substitutiu (THS) està indicat per a dones amb símptomes climatèrics que li afecten negativament la qualitat de vida o que estan en menopausa precoç.

El THS està basat en l'administració d'estrògens, sols o combinats amb progesterona, imitant el cicle menstrual normal. S'arriba al nivell d'estrògens suficient per estimular els òrgans diana que donen lloc a la patologia postmenopàusica.

Amb el THS es pretén controlar la simptomatologia, disminuir el risc cardiovascular, i evitar la pèrdua de massa òssia.
Tothom en parla, tothom intenta evitar-lo, tothom en té, tothom tracta de treure-se'l de sobre. L'estrès és una epidèmia que sembla afectar gairebé tota la humanitat. Però, què és l'estrès? La paraula prové del mot anglès 'stress' que significa tensió, fatiga, pressió a la qual està sotmès un objecte o una persona.

En l'àmbit mèdic anomenem estrès psicosocial al conjunt de situacions d'un individu que li exigeixen un rendiment superior al normal. Es tracta, doncs, tant d'uns mecanismes que tenen la capacitat d'agredir-nos com de defensar-nos, en el clàssic mecanisme d'acció-reacció.
La inflamació: és la resposta del sistema immunològic a invasors estranys com ara virus i bacteris. Com a resposta a la infecció o la lesió, diverses classes de glòbuls blancs es transporten pel torrent sanguini fins al lloc de la infecció i sol · liciten més glòbuls blancs. La inflamació sol cedir quan l'amenaça d'infecció o lesió desapareix. Per exemple, quan una persona es talla o té grip, la inflamació s'usa per matar el bacteri o el virus que envaeix el cos.

La inflamació pot produir:

• Dolor
• Envermelliment
• Rigidesa o pèrdua de la mobilitat
• Inflor
• Calor

En alguns tipus d'artritis, com l'artritis reumatoide, el sistema immunològic confon els teixits propis del cos amb teixits estranys i respon amb la inflamació. La inflamació no es pot controlar, el que porta com a conseqüència un major dany dels teixits. Sense el tractament adequat, això pot resultar en un cicle destructiu d'inflamació i dany. El dany causat per la inflamació pot canviar els ossos i altres teixits de les articulacions en afectar la forma dels mateixos i ocasionar dolor i dificultat en fer moviments.

La inflamació compleix una funció exacerbadora de patologies cardiovasculars, de tumors, de malalties degeneratives com l'Alzheimer i de moltes altres malalties.