Reflexions sobre l’antiaging

A meitat dels anys noranta va començar a aparèixer el terme medicina antiaging en la societat nord-americana i s’ha traslladat a Europa sense que ningú sàpiga massa bé el seu significat. Els més espavilats han incorporat ràpidament el nom a tota una línea de productes o tècniques per tal d’aprofitar l’embranzida de la novetat i augmentar, així, les seves vendes comercials desacreditant una mica el terme. Però si reflexionem una mica més a fons ens adonarem de la gran transcendència que aquest mot implica per al futur desenvolupament de l’ésser humà: estem assistint al naixement d’una nova revolució científica. Anem a veure-ho.

Les estadístiques de vida mitjana de la població en les societats més avançades no han parat de créixer des de principis del segle XX fins ara, i aquest fenomen és nou en la història del ser humà o de qualsevol altre espècie, no havia succeït mai! Possiblement s’ha esdevingut per motius molt diversos, però principalment pels canvis implícits en les revolucions científica i cultural del segle XX.

Ara bé, això només és el principi perquè de moment ens hem adonat que la durada de la nostra vida és molt més modelable del que imaginàvem fins ara. A mitjans dels anys vuitanta, Hayflick va demostrar que les cèl·lules humanes estaven programades per realitzar al voltant de cinquanta divisions i després morien. Fen un càlcul matemàtic senzill això dóna una supervivència de fins a 120-130 anys de vida. Què passa, doncs, amb els anys que ens falten fins a arribar a aquesta llarga supervivència? Aquí comença realment la Medicina Antiaging.

 

 

Pl. Comte Guifré, núm. 1, local 3 Vapor Gran | 08221 | TERRASSA
Tel. 937 885 395 | Mòb. 663 177 417 | info@cemu.cat
Web Mèdic Acreditat. Veure més informació
nº Sanitat: ED8689599 |
Avís Legal
Avís Legal

La present informació i avís (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei d'accés i utilització del Web www.cemu.cat

CEMU Centre Mèdic Utset, com a responsable de la web informa que té el seu domicili social a Pl. Compte Guifré, n. 1, local 3; amb CIF número B64524309 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 39563, Foli 207, Full B350570.

La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació plena de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CEMU Centre Mèdic Utset en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a la web. CEMU Centre Mèdic Utset es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Aquests continguts han de ser usats de forma correcta i licita per l'usuari i, en particular resta obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita. No podran utilitzar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

Aquesta web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals CEMU Centre Mèdic Utset no té cap control, no assumint cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s'inclogui o s'ofereixi.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta Web, o a altres pertanyents a tercers els links podrà trobar dins d'aquesta Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal. Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l'autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

L'usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic i es s'abstindrà d'utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers.

CEMU Centre Mèdic Utset es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.

De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 de 13 de desembre, li comuniquem que la finalitat d'aquest lloc web no és la recollida de dades dels usuaris. No obstant l'anterior procedeix a la recollida de dades personals mitjançant formularis per prestar determinats serveis com contactar, respondre a una consulta o enviament de documentació. L'informem així mateix que l'usuari pot en qualsevol moment exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb relació a les seves dades personals si fos el cas o bé realitzant un escrit a aquest efecte i remetent-lo a info@cemu.cat o a l'adreça postal de la nostra entitat.
| Política de privadesa | Data Actualització: 18-03-2019
Genoma de l'Homo sapiens, és a dir, la seqüència d'ADN continguda en 23 parells de cromosomes en el nucli de cada cèl·lula humana diploide.

La seqüència d'ADN que conforma el genoma humà conté codificada la informació necessària per a l'expressió, altament coordinada i adaptable a l'ambient, del proteoma humà, és a dir, del conjunt de proteïnes de l'ésser humà.

Les proteïnes, i no l'ADN, són les biomolècules efectores; organitzant-se en enormes xarxes funcionals d'interaccions. En definitiva, el proteoma fonamenta la particular morfologia i funcionalitat de cada cèl·lula. Així mateix, l'organització estructural i funcional de les diferents cèl·lules conforma cada teixit i cada òrgan i, finalment l'organisme viu en el seu conjunt. Així, el genoma humà conté la informació necessària per al desenvolupament bàsic d'un ésser humà complet.
El Tractament Hormonal Substitutiu (THS) està indicat per a dones amb símptomes climatèrics que li afecten negativament la qualitat de vida o que estan en menopausa precoç.

El THS està basat en l'administració d'estrògens, sols o combinats amb progesterona, imitant el cicle menstrual normal. S'arriba al nivell d'estrògens suficient per estimular els òrgans diana que donen lloc a la patologia postmenopàusica.

Amb el THS es pretén controlar la simptomatologia, disminuir el risc cardiovascular, i evitar la pèrdua de massa òssia.
Tothom en parla, tothom intenta evitar-lo, tothom en té, tothom tracta de treure-se'l de sobre. L'estrès és una epidèmia que sembla afectar gairebé tota la humanitat. Però, què és l'estrès? La paraula prové del mot anglès 'stress' que significa tensió, fatiga, pressió a la qual està sotmès un objecte o una persona.

En l'àmbit mèdic anomenem estrès psicosocial al conjunt de situacions d'un individu que li exigeixen un rendiment superior al normal. Es tracta, doncs, tant d'uns mecanismes que tenen la capacitat d'agredir-nos com de defensar-nos, en el clàssic mecanisme d'acció-reacció.
La inflamació: és la resposta del sistema immunològic a invasors estranys com ara virus i bacteris. Com a resposta a la infecció o la lesió, diverses classes de glòbuls blancs es transporten pel torrent sanguini fins al lloc de la infecció i sol · liciten més glòbuls blancs. La inflamació sol cedir quan l'amenaça d'infecció o lesió desapareix. Per exemple, quan una persona es talla o té grip, la inflamació s'usa per matar el bacteri o el virus que envaeix el cos.

La inflamació pot produir:

• Dolor
• Envermelliment
• Rigidesa o pèrdua de la mobilitat
• Inflor
• Calor

En alguns tipus d'artritis, com l'artritis reumatoide, el sistema immunològic confon els teixits propis del cos amb teixits estranys i respon amb la inflamació. La inflamació no es pot controlar, el que porta com a conseqüència un major dany dels teixits. Sense el tractament adequat, això pot resultar en un cicle destructiu d'inflamació i dany. El dany causat per la inflamació pot canviar els ossos i altres teixits de les articulacions en afectar la forma dels mateixos i ocasionar dolor i dificultat en fer moviments.

La inflamació compleix una funció exacerbadora de patologies cardiovasculars, de tumors, de malalties degeneratives com l'Alzheimer i de moltes altres malalties.