Què són les Al·lèrgies

Quan arriben els canvis de temps, la primavera i la tardor, també arriben els refredats, les al·lèrgies, o els problemes respiratoris, la grip i d’altres.

Les causes que hi hagi aquest increment d’afeccions a la tardor son degudes, principalment, a una davallada del nostre sistema immunitari  i a un increment de la virulència dels patògens. Les principals barreres d’entrada de substàncies alienes al nostre organisme son la pell i principalment el què coneixem com a mucoses, es dir, la “pell” que recobreix la boca, el nas, la tràquea, els bronquis, l'aparell digestiu o la vagina i que produeixen secrecions com les llàgrimes, la saliva o el suc gàstric que contenen substancies i cèl·lules del sistema immunològic que eviten la invasió dels teixits interns.

Per exemple, quan parlem de rinitis  hem de saber que és la inflamació de la superfície interna del nas. La dermatitis atòpica està relacionada moltes vegades en persones amb asma, rinitis o èczema i és una inflamació de la pell. Totes aquestes malalties tenen un factor comú: sempre es tracta d’una inflamació de les mucoses que provoquen les nostres defenses mentre lluiten contra una invasió. I totes es donen en les zones que estan més exposades a l’exterior i que ens fan de barrera contra les infeccions. Això és així perquè tot està connectat, doncs les cavitats nasals es comuniquen a través del sostre de la boca amb la faringe, la laringe, la tràquea, els bronquis, l’esòfag, l’estómac ...

Moltes d’aquestes inflamacions, si es cronifiquen, constitueixen un factor de risc per desenvolupar altres malalties més greus. Per exemple, una rinitis al·lèrgica pot ser un factor de risc per acabar desenvolupant un asma bronquial i per això és important un diagnòstic i un tractament correctes i primerencs de la rinitis.

PREVENCIÓ

Hi ha mesures general que poden ajudar al treball del nostre sistema immunològic, com tapar-se bé per no passar fred, cuidar l’alimentació perquè sigui equilibrada i no ens faltin vitamines o ferro o àcids grassos, dormir les hores necessàries i una actitud positiva, optimista, perquè els treballs científics demostren que si estem feliços el sistema immunitari treballa millor.

Es tracta de potenciar el sistema immunològic propi perquè doni una adequada resposta immunitària davant les continues agressions externes. El sistema immunològic humà juga un paper decisiu en totes les malalties perquè és el màxim responsable en evitar l’entrada de substancies o microorganismes de l’exterior al interior de l’organisme i preservar que s’afectin els òrgans interns.

 

 

Pl. Comte Guifré, núm. 1, local 3 Vapor Gran | 08221 | TERRASSA
Tel. 937 885 395 | Mòb. 663 177 417 | info@cemu.cat
Web Mèdic Acreditat. Veure més informació
nº Sanitat: ED8689599 |
Avís Legal
Avís Legal

La present informació i avís (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei d'accés i utilització del Web www.cemu.cat

CEMU Centre Mèdic Utset, com a responsable de la web informa que té el seu domicili social a Pl. Compte Guifré, n. 1, local 3; amb CIF número B64524309 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 39563, Foli 207, Full B350570.

La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació plena de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CEMU Centre Mèdic Utset en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a la web. CEMU Centre Mèdic Utset es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Aquests continguts han de ser usats de forma correcta i licita per l'usuari i, en particular resta obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita. No podran utilitzar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

Aquesta web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals CEMU Centre Mèdic Utset no té cap control, no assumint cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s'inclogui o s'ofereixi.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta Web, o a altres pertanyents a tercers els links podrà trobar dins d'aquesta Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal. Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l'autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

L'usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic i es s'abstindrà d'utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers.

CEMU Centre Mèdic Utset es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.

De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 de 13 de desembre, li comuniquem que la finalitat d'aquest lloc web no és la recollida de dades dels usuaris. No obstant l'anterior procedeix a la recollida de dades personals mitjançant formularis per prestar determinats serveis com contactar, respondre a una consulta o enviament de documentació. L'informem així mateix que l'usuari pot en qualsevol moment exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb relació a les seves dades personals si fos el cas o bé realitzant un escrit a aquest efecte i remetent-lo a info@cemu.cat o a l'adreça postal de la nostra entitat.
| Política de privadesa | Data Actualització: 22-07-2019